We hebben de winter lekker door gestookt dus staan er nu 6 vaten afgevuld met bijna 1500 liter spirit van 70%! De vaten hebben we inmiddels voorzien van de naam “OERFRYSK”, elk met een nummer erop om verwisseling te voorkomen. We gaan immers gewoon door met stoken en voor je het weet ben je de tel kwijt! Ook stapelen we de vaten want aan ruimte heb je altijd gebrek.

Intussen rijpt de whisky maand na maand en we zijn tot dusver tevreden met het resultaat: kleur, geur én smaak ontwikkelen zich zoals we verwachtten en dat al na een half jaar!

Het wintergraan, de 6-rijige gerst, staat er goed voor. Het wordt aan het eind van de zomer geoogst zodat we dat graan ook kunnen gebruiken voor volgende batches. Binnenkort worden de beide zomergersten ingezaaid en in September volgt de rogge, een wintergewas.